குழந்தைகள் நல பாதுகாப்பு அலுவலகத்தில் பல்வேறு காலியிடங்கள் அறிவிப்பு!

Data Analyst பணிக்கான காலியிடங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

ஏதேனும் ஒரு பிரிவில் பட்டம் படித்திருக்க வேண்டும்

மாத சம்பளம் ரூ.15,700/- வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது 

விருப்பமும் தகுதியும் உள்ளவர்கள் 17.06.2022 க்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்

இதர வேலைகள்

Off-White Arrow